Hoe zie ik of mijn Hybrid voldoende is opgeladen?

De Hybrid heeft een heldere display die alle relevante informatie biedt. Daarnaast is het mogelijk om uw smartphone aan uw systeem te koppelen. Vanaf dat moment is alles over de Hybrid overal te raadplegen.

Waarom is de Hybrid zo zwaar?

De Hybrid weegt zonder accu’s nog geen 50 kilo. Maar omdat het systeem een flink aantal Lead Crystal-accu’s herbergt, is het totale gewicht aanzienlijk hoger.

Waar vind ik meer over de toegepaste accu-techniek?

De toegepaste Lead Crystal-accu’s worden al vele jaren geleverd door Elfa Elementenfabriek en hebben hun waarde op vele plaatsen bewezen. Kijk op www.leadcrystal.nl voor alle details.

Moet een installateur de Hybrid aansluiten?

Ja! Altijd voor de aansluiting of bij aanpassingen aan de de software.

Wordt de Hybrid wereldwijd geleverd?

Elfa levert de Hybrid in een flink aantal Europese landen. Maar er is wereldwijd belangstelling voor dit product. Ook is Australië en Zuid-Afrika zijn distributiepunten van Hybrid.

Kan ik zonder UPS-systeem als ik een Hybrid heb?

Ja. De Hybdrid slaat immers niet alleen duurzaam opgewekte energie op, maar vormt ook een stroombuffer als het netwerk het af laat weten.

Waarom zou ik investeren in Peak Shaving?

Uw netwerkaansluiting moet altijd in staat zijn om aan hoge pieken te voldoen. Hoe hoger deze pieken, hoe hoger de capaciteitskosten zijn die uw energieleverancier in rekening brengt. Deze kosten zijn aanzienlijk. Door met de Hybrid de maxima in energieverbruik vanaf het netwerk terug te dringen, zorgt u voor een gelijkmatiger energieverbruik en dus aanzienlijk lagere kosten.

copyright ® 2016 all rights reserved   /   site by Dim